Tréneri a rozhodcovia

Oľga Kyselovičová

Hlavná trénerka a rozhodkyňa nielen klubu Olymp Bratislava, ale aj slovenskej reprezentácie

Karin Danielová

Trénerka a rozhodkyňa, momentálne má na starosti naše nádeje :)

Andrea Jelinková

Je uznávaná medzinárodná rozhodkyňa,

rozhoduje tiež za slovenskú reprezentáciu

Katarína Šanková